Belangrijke informatie

U kunt zich weer aanmelden.

Vanaf 24 juli zijn wij op dinsdag en donderdag telefonisch bereikbaar van 11.00 tot 12:00 uur

Telefoonnummer: 06-51 50 20 10

Mail: info@psychologennijkerk.nl

Onze actuele wachttijd staat onder de sectie ‘Aanbod’.

Welkom

Psychologenpraktijk Nijkerk heeft ruim 25 jaar ervaring in het behandelen van cliënten met psychische problemen.

Wij bieden behandelingen in de Basis GGZ. Je kunt bij ons terecht als je ouder bent dan 18 jaar en problemen hebt zoals:

 • Verlieservaringen (c.q. trauma’s) als hierin vastgelopen wordt
 • Klachten na seksueel misbruik
 • Somberheid en depressieve gevoelens
 • Angst, paniek en dwang
 • En meer ›

Welkom

Psychologenpraktijk Nijkerk heeft ruim 25 jaar ervaring in het behandelen van cliënten met psychische problemen.

Wij bieden behandelingen in de Basis GGZ. Je kunt bij ons terecht als je ouder bent dan 18 jaar en problemen hebt zoals:

 • Verlieservaringen (c.q. trauma’s) als hierin vastgelopen wordt
 • Klachten na seksueel misbruik
 • Somberheid en depressieve gevoelens
 • Angst, paniek en dwang
 • En meer ›

Aanbod

Wij behandelen alle psychische stoornissen, behalve burn-out, relatieproblematiek, verslaving en eetstoornissen.

We zijn gespecialiseerd in het behandelen van trauma’s en trauma gerelateerde klachten. Met het behandelen van de volgende klachten hebben wij veel ervaring:

 • Verlieservaringen (c.q. trauma’s) als hierin vastgelopen wordt
 • Klachten na seksueel misbruik
 • Somberheid en depressieve gevoelens
 • Angst, paniek en dwang
 • Persoonlijkheidsproblemen (o.a. problemen met je zelfbeeld en in de omgang met andere mensen)
 • Onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten, zoals tinnitus
 • Impulsief gedrag of boosheid
 • Klachten bij Autisme Spectrum Stoornis

Wachttijd

Onze wachttijd voor de intake bedraagt 2 maanden.
Er is géén wachttijd voor de behandeling; na de intake kan de behandeling meteen beginnen.

Wij zijn AVG OK

Tarieven & Vergoeding

Omdat de psychologen van onze praktijk contracten hebben gesloten met alle zorgverzekeraars, wordt de rekening voor vergoede zorg volledig voor jou geregeld. Houd wel rekening met het feit dat er een verwijzing van je huisarts nodig is. En dat je wettelijk gebonden bent aan een eigen risico van €385,- per kalenderjaar.
Wanneer je verwezen bent voor een behandeling binnen zowel de Basis GGZ als de Specialistische GGZ bepaalt de psycholoog op basis van door de overheid vastgestelde criteria of je op grond van de diagnose in aanmerking komt voor vergoede zorg. Dit wordt tijdens het intakegesprek altijd met jou besproken.

Annuleren

Indien je een afspraak wilt annuleren of verzetten dient dit minimaal 24 uur voor de betreffende afspraak te gebeuren via telefoon of mail. Indien een afspraak te laat wordt afgemeld, wordt ongeacht de reden van afzegging het consult á €114,41 in rekening gebracht. Dit bedrag kan niet bij de zorgverzekeraar worden ingediend.

Aanbod

Wij behandelen alle psychische stoornissen, behalve burn-out, relatieproblematiek, verslaving en eetstoornissen.

We zijn gespecialiseerd in het behandelen van trauma’s en trauma gerelateerde klachten. Met het behandelen van de volgende klachten hebben wij veel ervaring:

 • Verlieservaringen (c.q. trauma’s) als hierin vastgelopen wordt
 • Klachten na seksueel misbruik
 • Somberheid en depressieve gevoelens
 • Angst, paniek en dwang
 • Persoonlijkheidsproblemen (o.a. problemen met je zelfbeeld en in de omgang met andere mensen)
 • Onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten, zoals tinnitus
 • Impulsief gedrag of boosheid
 • Klachten bij Autisme Spectrum Stoornis

Wachttijd

Onze wachttijd voor de intake bedraagt op dit moment: 2 weken.
Er is géén wachttijd na de intake, de behandeling kan dan meteen beginnen.

Wij zijn AVG OK

Tarieven & Vergoeding

Omdat de psychologen van onze praktijk contracten hebben gesloten met alle zorgverzekeraars, wordt de rekening voor vergoede zorg volledig voor jou geregeld. Houd wel rekening met het feit dat er een verwijzing van je huisarts nodig is. En dat je wettelijk gebonden bent aan een eigen risico van €385,- per kalenderjaar.
Wanneer je verwezen bent voor een behandeling binnen zowel de Basis GGZ als de Specialistische GGZ bepaalt de psycholoog op basis van door de overheid vastgestelde criteria of je op grond van de diagnose in aanmerking komt voor vergoede zorg. Dit wordt tijdens het intakegesprek altijd met jou besproken.

Annuleren

Indien je een afspraak wilt annuleren of verzetten dient dit minimaal 24 uur voor de betreffende afspraak te gebeuren via telefoon of mail. Indien een afspraak te laat wordt afgemeld, wordt ongeacht de reden van afzegging het consult á €114,41 in rekening gebracht. Dit bedrag kan niet bij de zorgverzekeraar worden ingediend.

Werkwijze

Na het afhandelen van de administratieve zaken word je ofwel op de wachtlijst geplaatst of er wordt bij afwezigheid van wachttijden direct een eerste afspraak gemaakt. Je krijgt vervolgens een bevestigingsbrief, onze praktijkregels en een intake-formulier van ons toegestuurd.

De eerste afspraak met de psycholoog is een intake/kennismakingsgesprek van c.a. 60 minuten waarin met jou nader in kaart gebracht wordt waar je mee zit en wat je zou willen bereiken binnen de behandeling. Wanneer de intake is afgerond, volgt een adviesgesprek waarin de diagnose aan je wordt voorgelegd en samen met jou het behandelplan besproken en vastgesteld wordt. Afhankelijk van de keuze tussen behandeling binnen de Basis GGZ of binnen de Specialistische GGZ varieert de duur van een behandeltraject, waarbij het gemiddelde binnen de Basis GGZ op ongeveer 8 tot 10 consulten ligt.

Werkwijze

Na het afhandelen van de administratieve zaken word je ofwel op de wachtlijst geplaatst of er wordt bij afwezigheid van wachttijden direct een eerste afspraak gemaakt. Je krijgt vervolgens een bevestigingsbrief, onze praktijkregels en een intake-formulier van ons toegestuurd.

De eerste afspraak met de psycholoog is een intake/kennismakingsgesprek van c.a. 60 minuten waarin met jou nader in kaart gebracht wordt waar je mee zit en wat je zou willen bereiken binnen de behandeling. Wanneer de intake is afgerond, volgt een adviesgesprek waarin de diagnose aan je wordt voorgelegd en samen met jou het behandelplan besproken en vastgesteld wordt. Afhankelijk van de keuze tussen behandeling binnen de Basis GGZ of binnen de Specialistische GGZ varieert de duur van een behandeltraject, waarbij het gemiddelde binnen de Basis GGZ op ongeveer 8 tot 10 consulten ligt.

Het doel van de gesprekken is om de klachten te laten afnemen, door anders te leren denken of om te gaan met jouw problemen. Er wordt van jou een actieve inzet gevraagd. Na een aantal gesprekken wordt samen met jou de vooruitgang besproken en kan het traject worden bijgesteld.
In onze praktijk werken we met de volgende missie: “We helpen cliënten zichzelf te veranderen”. Het is ons doel om vicieuze cirkels bij cliënten te doorbreken. Ons doel daarnaast is het opheffen van ontmoediging en stagnatie, waarna samen met de cliënt aan herstel en perspectief gewerkt kan worden.
Onze visie is dat de persoon die we behandelen centraal staat. We werken met een gezamenlijk opgesteld behandelplan. De behandelaar zorgt er samen met de cliënt voor dat de behandeling slaagt, door regelmatig te evalueren of de behandeling verloopt volgens plan.
We hebben compassie voor de cliënt. We willen daarnaast bereiken dat de cliënt meer zelfcompassie krijgt en leert om zichzelf meer te aanvaarden, zodat mildheid ontstaat. Vanuit die mildheid zullen betekenisvolle relaties soepeler verlopen.

Onze traumabehandelingen:

In de Basis GGZ:

 • Exposure bij PTSS
 • EMDR

In de Specialistische GGZ:

 • Narratieve Exposure Therapie (NET)

Onze overige behandelingen in de Basis GGZ:

 • Cognitieve therapie en gedragstherapie
 • Mindfulness Based Cognitieve Therapie (MBCT)
 • Internetbehandeling
 • Psychische behandeling bij Oorsuizen/Tinnitus

Onze overige behandelingen in de Specialistische GGZ:

 • Focaal Psychodynamische Psychotherapie (FPP)
 • Affectfobietherapie

Het doel van de gesprekken is om de klachten te laten afnemen, door anders te leren denken of om te gaan met jouw problemen. Er wordt van jou een actieve inzet gevraagd. Na een aantal gesprekken wordt samen met jou de vooruitgang besproken en kan het traject worden bijgesteld.
In onze praktijk werken we met de volgende missie: “We helpen cliënten zichzelf te veranderen”. Het is ons doel om vicieuze cirkels bij cliënten te doorbreken. Ons doel daarnaast is het opheffen van ontmoediging en stagnatie, waarna samen met de cliënt aan herstel en perspectief gewerkt kan worden.
Onze visie is dat de persoon die we behandelen centraal staat. We werken met een gezamenlijk opgesteld behandelplan. De behandelaar zorgt er samen met de cliënt voor dat de behandeling slaagt, door regelmatig te evalueren of de behandeling verloopt volgens plan.
We hebben compassie voor de cliënt. We willen daarnaast bereiken dat de cliënt meer zelfcompassie krijgt en leert om zichzelf meer te aanvaarden, zodat mildheid ontstaat. Vanuit die mildheid zullen betekenisvolle relaties soepeler verlopen.

Onze traumabehandelingen:

In de Basis GGZ:

 • Exposure bij PTSS
 • EMDR

In de Specialistische GGZ:

 • Narratieve Exposure Therapie (NET)

Onze overige behandelingen in de Basis GGZ:

 • Cognitieve therapie en gedragstherapie
 • Mindfulness Based Cognitieve Therapie (MBCT)
 • Internetbehandeling
 • Psychische behandeling bij Oorsuizen/Tinnitus

Onze overige behandelingen in de Specialistische GGZ:

 • Focaal Psychodynamische Psychotherapie (FPP)
 • Affectfobietherapie

Garanties

Privacy

Jouw gegevens vallen onder de privacywetgeving en voor psychologen geldt een beroepsgeheim. Dat betekent dat er nooit zonder toestemming van jou aan derden informatie wordt gegeven over jouw (of over jouw kind). Bekijk ook ons Privacy Beleid.

Klachtenregeling

Heb je vragen of klachten? Laat het dan weten. Zo ontstaat de mogelijkheid om een oplossing te vinden. Een rechtstreeks gesprek met de psycholoog is vaak de snelste weg tot een oplossing. Vind je dit moeilijk of heeft het contact helaas niet het gewenste resultaat, dan kun je jouw klacht voorleggen aan een klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging. Dit kun je doen bij de LVVP of bij de NVGzP.

Kwaliteitsstatuut

Onze praktijk is LVVP gecertificeerd.
Het kwaliteitsstatuut stelt de cliënt in staat een weloverwogen keuze te maken voor een bepaalde zorgaanbieder en te participeren in de besluitvorming rond zijn of haar behandeling. Zie hiervoor:
Het kwaliteitsstatuut van Psychologenpraktijk Nijkerk dhr. Robbesom.
Het kwaliteitsstatuut van Psychologenpraktijk Nijkerk mw. Boekholt.

Wij zijn geregistreerd bij/lid van:

Garanties

Privacy

Jouw gegevens vallen onder de privacywetgeving en voor psychologen geldt een beroepsgeheim. Dat betekent dat er nooit zonder toestemming van jou aan derden informatie wordt gegeven over jouw (of over jouw kind). Bekijk ook ons Privacy Beleid.

Klachtenregeling

Heb je vragen of klachten? Laat het dan weten. Zo ontstaat de mogelijkheid om een oplossing te vinden. Een rechtstreeks gesprek met de psycholoog is vaak de snelste weg tot een oplossing. Vind je dit moeilijk of heeft het contact helaas niet het gewenste resultaat, dan kun je jouw klacht voorleggen aan een klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging. Dit kun je doen bij de LVVP of bij de NVGzP.

Kwaliteitsstatuut

Onze praktijk is LVVP gecertificeerd.
Het kwaliteitsstatuut stelt de cliënt in staat een weloverwogen keuze te maken voor een bepaalde zorgaanbieder en te participeren in de besluitvorming rond zijn of haar behandeling. Zie hiervoor:
Het kwaliteitsstatuut van Psychologenpraktijk Nijkerk dhr. Robbesom.
Het kwaliteitsstatuut van Psychologenpraktijk Nijkerk mw. Boekholt.

Wij zijn geregistreerd/gecertificeerd bij/lid van:

Praktijk

Psychologenpraktijk Nijkerk is in 1996 opgericht door Rob Robbesom en was toen gevestigd in de Koningin Wilhelminastraat in Bunschoten. In 1999 is de praktijk verhuisd naar Nijkerk en gevestigd in het “groene kruisgebouw” aan de Schimmelpenninckstraat. Vanuit dat wijkgebouw is vervolgens meegewerkt aan de totstandkoming van Gezondheidscentrum Corlaer.
Sinds de opening van Gezondheidscentrum Corlaer, in april 2011 aan de Henri Nouwenstraat, zijn wij gevestigd in dit prachtige gebouw, voorzien van moderne faciliteiten. In 2016 is de praktijk een maatschap geworden met Floor Boekholt. Sindsdien kunnen we ook behandelingen doen waarvoor een specialist nodig is.
In januari 2018 is dit centrum samen met Oranje Veste gefuseerd in Gezondheidscentra Nijkerk: gc-nijkerk.nl

Praktijk

Psychologenpraktijk Nijkerk is in 1996 opgericht door Rob Robbesom en was toen gevestigd in de Koningin Wilhelminastraat in Bunschoten. In 1999 is de praktijk verhuisd naar Nijkerk en gevestigd in het “groene kruisgebouw” aan de Schimmelpenninckstraat. Vanuit dat wijkgebouw is vervolgens meegewerkt aan de totstandkoming van Gezondheidscentrum Corlaer.
Sinds de opening van Gezondheidscentrum Corlaer, in april 2011 aan de Henri Nouwenstraat, zijn wij gevestigd in dit prachtige gebouw, voorzien van moderne faciliteiten. In 2016 is de praktijk een maatschap geworden met Floor Boekholt. Sindsdien kunnen we ook behandelingen doen waarvoor een specialist nodig is.
In januari 2018 is dit centrum samen met Oranje Veste gefuseerd in Gezondheidscentra Nijkerk: gc-nijkerk.nl

drs. Rob Robbesom

 • GZ-psycholoog
 • BIG-geregistreerd: 89049801025, art.3,
 • Lid EMDR
 • EMDR-practitioner
 • Lid LVVP, keurmerk LVVP

Ik ben Rob Robbesom en sinds 1990 werkzaam als psycholoog, eerst als psychodiagnosticus en behandelaar bij Arkin, een organisatie in de Specialistische GGZ in Amsterdam en sinds 1996 als zelfstandig gevestigd psycholoog. Mijn specialismen zijn PTSS en AD(H)D en sinds kort Tinnitus, met EMDR en exposure als behandelmethoden. Mijn uitgangspunt is “kort als het kan”. PTSS als gevolg van bijvoorbeeld seksueel misbruik kan bewezen effectief in de Basis GGZ behandeld worden, ongeacht de ernst en/of leeftijd waarop het plaatsvond. Ik ben in Tilburg geboren, getrouwd en vader van twee kinderen.

drs. Floor Boekholt

 • GZ-psycholoog, Klinisch psycholoog en Psychotherapeut
 • BIG-geregistreerd: 79061115525, art. 14
 • Lid NVGzP
 • NET therapeut

Ik ben Floor Boekholt. Ik ben sinds 2010 werkzaam als Klinisch psycholoog, eerst in de forensische GGZ en daarna in de Specialistische GGZ. Mijn specialismen zijn persoonlijkheidsproblematiek, AD(H)D, ASS (Autisme Spectrum Stoornis) en traumaproblematiek. Ik werk cliënt- en oplossingsgericht vanuit de positieve psychologie. Mijn doel is om cliënten te helpen zicht te krijgen in hun vicieuze cirkels, die ik samen met hen help te ontwarren en te duiden. Ik heb een relatie en heb twee kinderen.

Contact

Telefoon 06-51 50 20 10

Bereikbaarheid op dinsdag en donderdag tussen 11.00 tot 12.00 uur

Mail info@psychologennijkerk.nl.

Mail wordt voorlopig onregelmatig beantwoord.

Spoed

In spoedgevallen kun je contact opnemen met jouw eigen huisarts.

Buiten kantoortijden kun je bellen met de huisartsenpost in jouw woonplaats.  Voor regio Eemland belt u met:

0900 33 11 2 33

Adres

Gezondheidscentrum Corlaer
Henri Nouwenstraat 18
3863 HV Nijkerk