Belangrijke informatie

De praktijkassistente is met vakantie tot en met 4 augustus.

De voicemail wordt in deze periode niet afgeluisterd en de e-mails worden niet beantwoord.

De e-mails waarin afspraken worden afgezegd worden wel gelezen en verwerkt.

Afzeggingen van afspraken kunt u mailen naar: info@psychologennijkerk.nl

Onze actuele wachttijd staat onder de sectie ‘Aanbod’.

Welkom

Psychologenpraktijk Nijkerk heeft ruim 25 jaar ervaring in het behandelen van cliënten met psychische problemen.

Wij bieden behandelingen in de Basis GGZ. Je kunt bij ons terecht als je ouder bent dan 18 jaar en problemen hebt zoals:

 • Verlieservaringen (c.q. trauma’s) als hierin vastgelopen wordt
 • Klachten na seksueel misbruik
 • Somberheid en depressieve gevoelens
 • Angst, paniek en dwang
 • En meer ›

Welkom

Psychologenpraktijk Nijkerk heeft ruim 25 jaar ervaring in het behandelen van cliënten met psychische problemen.

Wij bieden behandelingen in de Basis GGZ. Je kunt bij ons terecht als je ouder bent dan 18 jaar en problemen hebt zoals:

 • Verlieservaringen (c.q. trauma’s) als hierin vastgelopen wordt
 • Klachten na seksueel misbruik
 • Somberheid en depressieve gevoelens
 • Angst, paniek en dwang
 • En meer ›

Aanbod

Wij behandelen alle psychische stoornissen in de B-GGZ, behalve burn-out, relatieproblematiek, verslaving en eetstoornissen.

Wij doen alleen onderzoeken, bijvoorbeeld naar ADHD, als er een behandeling op volgt.

We zijn gespecialiseerd in het behandelen van trauma’s en trauma gerelateerde klachten. Met het behandelen van de volgende klachten hebben wij veel ervaring:

 • Verlieservaringen als hierin vastgelopen wordt
 • Klachten na seksueel misbruik
 • Somberheid en depressieve gevoelens
 • Angst, paniek en dwang
 • ADHD
 • Persoonlijkheidsproblemen (o.a. problemen met je zelfbeeld en in de omgang met andere mensen)
 • Onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten, zoals tinnitus
 • Impulsief gedrag of boosheid

Wachttijd

Onze wachttijd voor de intake bedraagt 10 weken.
Er is géén wachttijd voor de behandeling; na de intake kan de behandeling meteen beginnen.

Wij zijn AVG OK

Tarieven & Vergoeding

Omdat de psychologen van onze praktijk contracten hebben gesloten met alle zorgverzekeraars, wordt de rekening voor vergoede zorg volledig voor jou geregeld. Houd wel rekening met het feit dat er een verwijzing van je huisarts nodig is. En dat je wettelijk gebonden bent aan een eigen risico van €385,- per kalenderjaar.

De psycholoog bepaalt op basis van door de overheid vastgestelde criteria of je op grond van de diagnose in aanmerking komt voor vergoede zorg. Dit wordt tijdens het intakegesprek altijd met jou besproken.

Annuleren

Indien je een afspraak wilt annuleren of verzetten dient dit minimaal 24 uur voor de betreffende afspraak te gebeuren via telefoon of mail. Indien een afspraak te laat wordt afgemeld, wordt ongeacht de reden van afzegging het consult á €114,41 in rekening gebracht. Dit bedrag kan niet bij de zorgverzekeraar worden ingediend.

Aanbod

Wij behandelen alle psychische stoornissen in de B-GGZ, behalve burn-out, relatieproblematiek, verslaving en eetstoornissen.

Wij doen alleen onderzoeken, bijvoorbeeld naar ADHD, als er een behandeling op volgt.

We zijn gespecialiseerd in het behandelen van trauma’s en trauma gerelateerde klachten. Met het behandelen van de volgende klachten hebben wij veel ervaring:

 • Verlieservaringen als hierin vastgelopen wordt
 • Klachten na seksueel misbruik
 • Somberheid en depressieve gevoelens
 • Angst, paniek en dwang
 • ADHD
 • Persoonlijkheidsproblemen (o.a. problemen met je zelfbeeld en in de omgang met andere mensen)
 • Onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten, zoals tinnitus
 • Impulsief gedrag of boosheid

Wachttijd

Onze wachttijd voor de intake bedraagt op dit moment: 10 weken.
Er is géén wachttijd na de intake, de behandeling kan dan meteen beginnen.

Wij zijn AVG OK

Tarieven & Vergoeding

Omdat de psychologen van onze praktijk contracten hebben gesloten met alle zorgverzekeraars, wordt de rekening voor vergoede zorg volledig voor jou geregeld. Houd wel rekening met het feit dat er een verwijzing van je huisarts nodig is. En dat je wettelijk gebonden bent aan een eigen risico van €385,- per kalenderjaar.

De psycholoog bepaalt op basis van door de overheid vastgestelde criteria of je op grond van de diagnose in aanmerking komt voor vergoede zorg. Dit wordt tijdens het intakegesprek altijd met jou besproken.

Annuleren

Indien je een afspraak wilt annuleren of verzetten dient dit minimaal 24 uur voor de betreffende afspraak te gebeuren via telefoon of mail. Indien een afspraak te laat wordt afgemeld, wordt ongeacht de reden van afzegging het consult á €114,41 in rekening gebracht. Dit bedrag kan niet bij de zorgverzekeraar worden ingediend.

Werkwijze

Wanneer je een afspraak wilt maken is er een verwijzing van jouw huisarts nodig. Daarnaast moet je jezelf aanmelden. Hiervoor klik je in de balk bovenaan deze pagina op contact/aanmelden en vul het contactformulier in.

Alleen als er een verwijsbrief én aanmelding is, kom je op de wachtlijst.

Hoe lang de wachttijd is vind je door in de balk bovenaan deze pagina op aanbod te klikken.

Minimaal 2 weken voor de eerste afspraak word je gebeld voor een afspraak voor een intake. Als wij jou niet kunnen bereiken krijg je een mail met een uitnodiging voor een intakegesprek en onze praktijkregels.

De eerste afspraak met de psycholoog is een intake/kennismakingsgesprek van c.a. 60 minuten waarin met jou nader in kaart gebracht wordt waar je mee zit en wat je zou willen bereiken binnen de behandeling. Wanneer de intake is afgerond, volgt een adviesgesprek waarin de diagnose aan je wordt voorgelegd en samen met jou het behandelplan besproken en vastgesteld wordt. De duur van het behandeltraject varieert, waarbij het gemiddelde binnen de Basis GGZ op ongeveer 8 tot 10 consulten ligt.

Werkwijze

Wanneer je een afspraak wilt maken is er een verwijzing van jouw huisarts nodig. Daarnaast moet je jezelf aanmelden. Hiervoor klik je in de balk bovenaan deze pagina op contact/aanmelden en vul het contactformulier in.

Alleen als er een verwijsbrief én aanmelding is, kom je op de wachtlijst.

Hoe lang de wachttijd is vind je door in de balk bovenaan deze pagina op aanbod te klikken.

Minimaal 2 weken voor de eerste afspraak word je gebeld voor een afspraak voor een intake. Als wij jou niet kunnen bereiken krijg je een mail met een uitnodiging voor een intakegesprek en onze praktijkregels.

De eerste afspraak met de psycholoog is een intake/kennismakingsgesprek van c.a. 60 minuten waarin met jou nader in kaart gebracht wordt waar je mee zit en wat je zou willen bereiken binnen de behandeling. Wanneer de intake is afgerond, volgt een adviesgesprek waarin de diagnose aan je wordt voorgelegd en samen met jou het behandelplan besproken en vastgesteld wordt. De duur van het behandeltraject varieert, waarbij het gemiddelde binnen de Basis GGZ op ongeveer 8 tot 10 consulten ligt.

Het doel van de gesprekken is om klachten te laten afnemen door gevoelens, gedachten of gedrag te veranderen. Dit gebeurt doordat we naast praten vooral veel doen. Tijdens de sessie schrijf je interactief volgens het uitgangspunt “wat niet opgeschreven is bestaat niet”, en werken we met imaginatie en gedragsexperimenten. Na een aantal gesprekken wordt samen met jou de vooruitgang besproken en kan het traject worden bijgesteld.

In onze praktijk werken we met de volgende missie: “We helpen cliënten zichzelf te veranderen”. We willen bereiken dat zij leren te veranderen wat nodig is en kan, en te aanvaarden wat niet veranderd kan worden, zodat mildheid ontstaat.dat de cliënt meer compassie krijgt voor zichzelf en voor anderen en vanuit die mildheid zullen betekenisvolle relaties soepeler verlopen.

Onze visie is dat wij werken volgens zorgstandaarden waarbij de persoon die we behandelen centraal staat. Het is ons doel om met cliënten als in een soort dans, patronen te herkennen en disfunctionele patronen te veranderen. Ons doel daarnaast is het opheffen van ontmoediging en stagnatie, waarna samen met de cliënt aan herstel en perspectief gewerkt kan worden.

We werken met een gezamenlijk opgesteld behandelplan met concrete doelen. De behandelaar zorgt er samen met jou voor dat de behandeling slaagt, door regelmatig te evalueren of de behandeling verloopt volgens plan.

Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS)

 • Diagnostiek
 • Exposure
 • EMDR

Onze overige behandelingen in de Basis GGZ:

 • Cognitieve therapie en gedragstherapie
 • Mindfulness Based Cognitieve Therapie (MBCT)
 • Mindfulness Based Compassievol Leven (MBCL)
 • Internetbehandeling
 • Psychische behandeling bij Oorsuizen/Tinnitus

Het doel van de gesprekken is om de klachten te laten afnemen, door anders te leren denken of om te gaan met jouw problemen. Er wordt van jou een actieve inzet gevraagd. Na een aantal gesprekken wordt samen met jou de vooruitgang besproken en kan het traject worden bijgesteld.
In onze praktijk werken we met de volgende missie: “We helpen cliënten zichzelf te veranderen”. Het is ons doel om vicieuze cirkels bij cliënten te doorbreken. Ons doel daarnaast is het opheffen van ontmoediging en stagnatie, waarna samen met de cliënt aan herstel en perspectief gewerkt kan worden.

Onze visie is dat de persoon die we behandelen centraal staat. We werken met een gezamenlijk opgesteld behandelplan. De behandelaar zorgt er samen met de cliënt voor dat de behandeling slaagt, door regelmatig te evalueren of de behandeling verloopt volgens plan.
We hebben compassie voor de cliënt. We willen daarnaast bereiken dat de cliënt meer zelfcompassie krijgt en leert om zichzelf meer te aanvaarden, zodat mildheid ontstaat. Vanuit die mildheid zullen betekenisvolle relaties soepeler verlopen.

Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS)

 • Diagnostiek
 • Exposure
 • EMDR

Onze overige behandelingen in de Basis GGZ:

 • Cognitieve therapie en gedragstherapie
 • Mindfulness Based Cognitieve Therapie (MBCT)
 • Mindfulness Based Compassievol Leven (MBCL)
 • Internetbehandeling
 • Psychische behandeling bij Oorsuizen/Tinnitus

Garanties

Privacy

Jouw gegevens vallen onder de privacywetgeving en voor psychologen geldt een beroepsgeheim. Dat betekent dat er nooit zonder toestemming van jou aan derden informatie wordt gegeven over jouw (of over jouw kind). Bekijk ook ons Privacy Beleid.

Klachtenregeling

Heb je vragen of klachten? Laat het dan weten. Zo ontstaat de mogelijkheid om een oplossing te vinden. Een rechtstreeks gesprek met de psycholoog is vaak de snelste weg tot een oplossing. Vind je dit moeilijk of heeft het contact helaas niet het gewenste resultaat, dan kun je jouw klacht voorleggen aan een klachtenfunctionaris van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten LVVP.

Kwaliteitsstatuut

Onze praktijk is LVVP gecertificeerd.
Het kwaliteitsstatuut stelt de cliënt in staat een weloverwogen keuze te maken voor een bepaalde zorgaanbieder en te participeren in de besluitvorming rond zijn of haar behandeling. Zie hiervoor:
Het kwaliteitsstatuut van Psychologenpraktijk Nijkerk dhr. Robbesom.

Wij zijn geregistreerd bij/lid van: LVVP en BIG register

Garanties

Privacy

Jouw gegevens vallen onder de privacywetgeving en voor psychologen geldt een beroepsgeheim. Dat betekent dat er nooit zonder toestemming van jou aan derden informatie wordt gegeven over jouw (of over jouw kind). Bekijk ook ons Privacy Beleid.

Klachtenregeling

Heb je vragen of klachten? Laat het dan weten. Zo ontstaat de mogelijkheid om een oplossing te vinden. Een rechtstreeks gesprek met de psycholoog is vaak de snelste weg tot een oplossing. Vind je dit moeilijk of heeft het contact helaas niet het gewenste resultaat, dan kun je jouw klacht voorleggen aan een klachtenfunctionaris van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP).

Kwaliteitsstatuut

Onze praktijk is LVVP gecertificeerd.
Het kwaliteitsstatuut stelt de cliënt in staat een weloverwogen keuze te maken voor een bepaalde zorgaanbieder en te participeren in de besluitvorming rond zijn of haar behandeling. Zie hiervoor:
Het kwaliteitsstatuut van Psychologenpraktijk Nijkerk dhr. Robbesom.

Wij zijn geregistreerd/gecertificeerd bij/lid van: LVVP en BIG register

Praktijk

Psychologenpraktijk Nijkerk is in 1996 opgericht door Rob Robbesom en was toen gevestigd in de Koningin Wilhelminastraat in Bunschoten. In 1999 is de praktijk verhuisd naar Nijkerk en gevestigd in het “groene kruisgebouw” aan de Schimmelpenninckstraat. Vanuit dat wijkgebouw is vervolgens meegewerkt aan de totstandkoming van Gezondheidscentrum Corlaer.
Sinds de opening van Gezondheidscentrum Corlaer, in april 2011 aan de Henri Nouwenstraat, zijn wij gevestigd in dit prachtige gebouw, voorzien van moderne faciliteiten.
In januari 2018 is dit centrum samen met Oranje Veste gefuseerd in Gezondheidscentra Nijkerk: gc-nijkerk.nl

Tussen 1998 tot 2023 is de praktijk in wisselende samenstellingen uitgegroeid tot een moderne praktijk met meer dan 25 jaar ervaring in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Sinds 1 september is de cirkel rond: de praktijk is zoals het in 1995 begon weer een solopraktijk, met een praktijkassistente.

Praktijk

Psychologenpraktijk Nijkerk is in 1996 opgericht door Rob Robbesom en was toen gevestigd in de Koningin Wilhelminastraat in Bunschoten. In 1999 is de praktijk verhuisd naar Nijkerk en gevestigd in het “groene kruisgebouw” aan de Schimmelpenninckstraat. Vanuit dat wijkgebouw is vervolgens meegewerkt aan de totstandkoming van Gezondheidscentrum Corlaer.
Sinds de opening van Gezondheidscentrum Corlaer, in april 2011 aan de Henri Nouwenstraat, zijn wij gevestigd in dit prachtige gebouw, voorzien van moderne faciliteiten. In januari 2018 is dit centrum samen met Oranje Veste gefuseerd in Gezondheidscentra Nijkerk: gc-nijkerk.nl

Tussen 1998 tot 2023 is de praktijk in wisselende samenstellingen uitgegroeid tot een moderne praktijk met meer dan 25 jaar ervaring in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Sinds 1 september is de cirkel rond: de praktijk is zoals het in 1995 begon weer een solopraktijk, met een praktijkassistente.

drs. Rob Robbesom

 • GZ-psycholoog
 • BIG-geregistreerd: 89049801025, art.3,
 • Lid EMDR
 • EMDR-practitioner
 • Lid LVVP, keurmerk LVVP

Ik ben Rob Robbesom en sinds 1990 werkzaam als psycholoog, eerst als psychodiagnosticus en behandelaar bij Arkin, een organisatie in de Specialistische GGZ in Amsterdam en sinds 1996 als zelfstandig gevestigd psycholoog. Mijn specialismen zijn PTSS en AD(H)D en sinds kort Tinnitus, met EMDR en exposure als behandelmethoden. Mijn uitgangspunt is “kort als het kan”. PTSS als gevolg van bijvoorbeeld seksueel misbruik kan bewezen effectief in de Basis GGZ behandeld worden, ongeacht de ernst en/of leeftijd waarop het plaatsvond. Ik ben in Tilburg geboren, getrouwd en vader van twee kinderen.

Paula Kosters

 • Praktijkassistente

Mijn naam is Paula en als praktijkondersteuner ben ik het eerste aanspreekpunt voor u als patiënt en voor verwijzers. Sinds juni 2023 ondersteun ik Psychologenpraktijk Nijkerk met allerlei administratieve werkzaamheden zoals mail- en agendabeheer, telefoon en patiënten- en wachtlijstbeheer.

In mijn ruim 20 jaar werkervaring heb ik eigenlijk niets anders gedaan dan secretaresse-werkzaamheden. Ondersteunen, plannen, organiseren en structureren, ik weet niet beter. Ik vind het prettig om werk uit handen te nemen en hierbij is overzicht behouden de rode draad in mijn werk.

Contact

Telefoon 06-51 50 20 10

Vanaf heden hebben wij geen vaste telefonische bereikbaarheid. Wanneer u duidelijk uw naam en telefoonnummer inspreekt wordt u binnen 48 uur teruggebeld.

Mail info@psychologennijkerk.nl.

Spoed

In spoedgevallen kun je contact opnemen met jouw eigen huisarts.

Buiten kantoortijden kun je bellen met de huisartsenpost in jouw woonplaats.  Voor regio Eemland belt u met:

0900 33 11 2 33

Adres

Gezondheidscentrum Corlaer
Henri Nouwenstraat 18
3863 HV Nijkerk